CE-mærkning

 

CE-mærket  

Alle typer af ovenlys der sælges og anvendes i Danmark skal være CE-mærket jf. flg. EN-standarder:

 • DS/EN 1873 (enkelt ovenlys i plast)
 • DS/EN 14963 (kontinuerlige ovenlys i plast - lysbånd)
 • DS/EN 14351-1 (enkelt ovenlys og tagvindue med glas - vinduesstandarden)
 • DS/EN 13830 (glastage og glas-/alufacader)
 • DS/EN 12101-2 (brand- og røgventilation) i kombination med en af ovenstående afhængig af typen af ovenlys
 • DS/EN 12101-10 (Kontrolcenter til brand- og røgventilation) med nye og skærpede krav til adskilt strømforsyning

CE-mærket er ikke en garanti for kvaliteten af produktet. CE-mærket giver dig sikkerhed for at de nationale krav til produktet er opfyldt, og at de oplysninger der er angivet på databladet er korrekte og sammenlignelige uanset hvilket land de kommer fra.

* Byggeriets parter og ansvar - klik her
* Ny byggevareforordning - klik her
* Byggevaredirektivet - klik her
* Det siger lovgivningen - klik her

Det siger lovgivningen

CE-mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse.

Harmonisering gennemføres på det tekniske niveau i standarder og tekniske godkendelser. Det drejer sig bl.a. om bestemmelse af byggevarers egenskaber fastlagt ved beregning eller prøvning. Dette sker på følgende 6 områder:

 • mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
 • brandsikring
 • sundhed og miljø
 • sikkerhed
 • støj
 • energi

Selv om en vare er CE-mærket, kan der godt eksistere nationale byggebestemmelser, der bevirker, at varen kun kan anvendes i begrænset udstrækning i et land.

Det er obligatorisk at forsyne byggevarer med CE-mærket, hvis de er omfattet af en harmoniseret standard.

EU-harmonisering og dansk byggelovgivning
Den danske byggelovgivning fastsætter regler for sikkerhedsniveauet for dansk byggeri, herunder byggevarer, så bygninger er sikre og sunde at opholde sig i. Byggelovgivningen henviser til europæiske standarder og godkendelser. På områder, hvor der endnu ikke er europæiske standarder, henvises der til danske.

EU standarder og normer
En række produkter skal CE-mærkes, før de må sælges i EU-landene. Det drejer sig bl.a. om alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard. Herudover kan en række byggevarer, der har en europæisk teknisk godkendelse (ETA) CE-mærkes.

CE-mærkningen angiver, at byggevarens egenskaber er deklareret på en ensartet måde, så den frit kan omsættes på det fælles europæiske marked uden nye krav om national prøvning og godkendelse. 

Kilde og hvis du vil se mere: http://www.byggevareinfo.dk/cemaerkning