Facts om energi

Uw, Ug, Uf... - achten Sie auf den Unterschied!

Was sagt welcher Wert über ein Produkt aus? Worauf kommt es bei der energetischen Betrachtung wirklich an? Und wie genau werden die Werte berechnet? Hier erfahren Sie alles, was Sie wirklich wissen müssen.

 Downloads:

Artikel om udskiftning af ovenlys og tagvinduer

Ordbog

 

U - værdi

Vinduets samlede U-værdi (Uw) er et mål for, hvor godt vinduet isolerer. Måleenheden er W/m2 K (Watt per m2 ved forskellen mellem inde- og udetemperatur - i DK fastsat til 32 grader (ude minus 12 og inde 20 grader). 

Jo lavere U-værdi, des bedre. Uw-værdien varierer afhængig af vinduets størrelse og udformning.

Producenter skal oplyse om de aktuelle vinduers Uw-værdi ved tilbud eller ordrebekræftelse.

U   - værdi

Rudens center U-værdi er et udtryk for rudens isoleringsevne Ug, målt på midten af ruden og typisk i lodret position.

U er beregnet efter den pågældende standard for ruder (DS/EN 673).

 

Eref    - værdi

Eref    er et udtryk for produktsystemets energibalance i fyringssæsonen (solindfald minus varmetab) for et 1-fløjet vindue i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m, og forsynet med producentens standardrude. En positiv Eref    -værdi betyder, at der lukkes mere varme ind end ud, dvs. vinduet giver et energitilskud til boligens opvarmning.

Beregningen af energitilskuddet baseres på et moderat isoleret hus med en vinduesorientering på 41% mod syd, 33% mod øst/vest og 26% mod nord (BR-10, bilag 6).

I facader mod nord skal man som udgangspunkt have fokus på vinduets varmetab (lav U-værdi, se nedenfor), og sydvendte på udnyttelsen af det gratis energibidrag fra solen i fyringssæsonen (høj g-værdi, se nedenfor).

 

g  - Solenergitransmittans

G-værdien er den andel af solens varme, der trænger igennem ruden.
Hvis mængden af solvarme udenfor er 1 (= 100 %), og rudens g-værdi (gg) er 0,63 (= 63 %), betyder det, at 63 % af solens varme trænger gennem ruden.
Jo højere g-værdi, des mere varmetilskud.

LT - Lystransmittans

LT-værdien er den andel af solens lys, der trænger igennem ruden/vinduet. Hvis mængden af sollys udenfor er 1 (= 100 %), rudens LT-værdi er 0,81 (= 81 %), betyder det, at 81 % af solens lys trænger gennem ruden. Jo højere LT-værdi, jo mere dagslys. Vinduets LT-værdi er altid lavere end rudens, da der ikke trænger lys gennem ramme og karm.